Nyílt végű pénzügyi lízing

2012. január 01-től céges ügyfeleinknek lehetőségük nyílik ÚJ ÉS HASZNÁLT személygépjárművek nyíltvégű lízing tőkerész díjának Áfa tartalmát visszaigényelni!
20%-os kezdőbefizetéssel, már akár 5% maradványértékkel, gyors, rugalmas és mindenre kiterjedő ügyintézés során 2-3 nap alatt hozzájuthat álmai autójához!
A futamidő végén a lízingbevevőt vásárlási és vevőkijelölési jog illeti meg. A lízingtárgy a lízingbeadó tulajdonában van, de a lízingbevevő könyveiben kerül aktiválásra (számviteli bizonylat alapján –> Nettó ár + reg. adó), valamint ő jogosult az értékcsökkenés elszámolására is. A lízingbevevő a futamidő végén a következő változatok között szabadon dönthet:


     • A maradványérték megfizetése ellenében a lízingtárgy tulajdonosává válik.
     • Harmadik személyt jelöl ki vevőként a lízingtárgy maradványértéken történő megvásárlására.
     • A lízingtárgyat a lízingbeadó birtokába adja.

A lízingdíjak tőkerészének ÁFA tartalmát az általános forgalmi adóra vonatkozó jogszabályok előírásai szerint vissza lehet igényelni (szgk esetén 2012.01.01-től), a kamatrészt a számviteli törvény szerint költségként lehet elszámolni. A tőkerész ÁFA tartalmát a lízingbevevő részletekben fizeti meg, illetékfizetési kötelezettsége pedig csak akkor keletkezik, ha a lízingtárgy tulajdonjoga hozzá kerül a futamidő végén.


     • A futamidő alatt a haszonszerzés joga a lízingbevevőt illeti meg, a lízingbevevő viseli a lízingtárgy használatából eredő teljes kockázatot, kárveszélyt és költséget.
     • A lízingdíj tőke- és kamatrészre van megbontva, a tőketörlesztő rész kötelezettségcsökkenésként számolandó el.
     • Költségként csak a kamat és az elszámolt értékcsökkenés számolható el.
     • A beszerzési ár ÁFA tartalmát a lízingbevevőnek a futamidő alatt, az egyes lízingdíjak tőkerészéhez kapcsolódva kell rendeznie.
     • A havi díjak tőkerésze után ÁFA-t kell fizetni, mely a havi díjak számlája alapján visszaigényelhető, amennyiben a Lízingbevevőnél az ÁFA visszaigénylés egyéb feltételei fennállnak.
     • A lízingbevevő tartja nyilván a lízingtárgyat és számolja el az értékcsökkenést.
     • Amennyiben a futamidő végén a lízingbevevő él vásárlási jogával, vagy vevőkijelölési jogát gyakorolja, úgy a jogosult a maradványérték megfizetésével szerezheti meg a lízingtárgy tulajdonjogát.
     • A futamidő végén tisztázódik csak, hogy ki lesz a lízingtárgy tulajdonosa.
     • Csak a nettó beszerzési ár + regisztrációs adót kell megfinanszírozni.
     • Illetékfizetési kötelezettség:


o Szerződéskötéskor a lízingbevevő az üzembentartói jog megszerzéséért (bejegyzéséért) a tulajdonszerzési illeték 25%-át köteles megfizetni. Ha a lízingbeadó nem rendelkezik illetékmentességgel, akkor a tulajdonszerzési illeték 75%-át köteles befizetni.
o Lezáráskor,
 ha a lízingbevevő tulajdont szerez, akkor az általa befizetendő összeg az aktuális tulajdonszerzési illeték csökkentve a szerződéskötéskor már befizetett illeték összegével.
 ha a lízingbevevő visszaadja az autót a lízingbeadónak, akkor a lízingbevevőnek nincs illetékfizetési kötelezettsége, de fennáll az a jogértelmezési kockázat, hogy a lízingbeadó – ha nem rendelkezik illetékmentességgel – az üzembentartói jog „visszaszerzése miatt” 25%-os üzembentartói jog illetéket köteles fizetni.
 ha harmadik személy szerez tulajdont, akkor őt az aktuális tulajdonszerzési illeték 100%-os befizetési kötelezettsége terheli. A lízingbeadónak és lízingbevevőnek nincs illetékfizetési kötelezettsége.

Az illetékfizetési szabályok vonatkozásában mindig a tulajdonszerzéskor – így a majdani futamidő lejáratkor – hatályos jogszabályi rendelkezések az irányadóak.


Nyílt végű pénzügyi lízing előnyei:

     • Személygépkocsi Áfa-ja visszaigényelhető (2012.01.01-től);
     • Maradványérték csökkenti a havi lízingdíjat;
     • A futamidő végén vételi és vevőkijelölési jog illeti meg a Lízingbevevőt, de kötelezettség nem terheli a tulajdonszerzésre.

A 2012. január 2-től elérhető nyíltvégű pénzügyi lízing konstrukció egyedi jellemzői:


     • Eszköz: 27%-os ÁFÁ-val értékesített új és használt személygépkocsi és kishaszon-gépjármű
     • Devizanem: HUF
     • Önerő: A megengedett maximális önerő 60 %, a minimális önerő 20%.
     • Megengedett futamidő: 12- 96 hónap


Felkészült kollégáinknak köszönhetően Ön gyorsan és zökkenőmentesen intézheti gépjármű vásárlását.

Autóhitel igénylés az Ország egész területén! Autóhitel kalkulátor ...!